• Dobrodošli!

  Općina Donji Lapac predstavlja Vam naše nove internetske stranice gdje se možete informirati o dešavanjima, aktivnostima i projektima Općine Donji Lapac, kao i o kulturi, sportu, turizmu i udrugama koje djeluju na području.
 • Dobrodošli!

  Općina Donji Lapac predstavlja Vam naše nove internetske stranice gdje se možete informirati o dešavanjima, aktivnostima i projektima Općine Donji Lapac, kao i o kulturi, sportu, turizmu i udrugama koje djeluju na području.
 • Dobrodošli!

  Općina Donji Lapac predstavlja Vam naše nove internetske stranice gdje se možete informirati o dešavanjima, aktivnostima i projektima Općine Donji Lapac, kao i o kulturi, sportu, turizmu i udrugama koje djeluju na području.
 • Dobrodošli!

  Općina Donji Lapac predstavlja Vam naše nove internetske stranice gdje se možete informirati o dešavanjima, aktivnostima i projektima Općine Donji Lapac, kao i o kulturi, sportu, turizmu i udrugama koje djeluju na području.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Što sve možete vidjeti

Na internetskim stranicama Općine Donji Lapac možete dobiti sve informacije iz djelokruga nadležnosti općine. Možete pogledati i Prostorno planske dokumente, pratiti novosti, natječaje i Službeni glasnik Općine

Prostorni plan: Možete pogledati prostorno planske dokumente.

Natječaji: Možete pratiti natječaje i javne nabave koje provodi Općina

Službeni dokumenti: Možete pogledati sve službene dokumente.

Novosti: Možete pratiti najnovije novosti i događanja iz Donjeg Lapca

Grid System: Responsive structure, up to 6 per row.

Support Classes: Visible & Hide classes for each response modes.

 

Općina Donji Lapac

Plaću radnog mjesta «Viši referent za financije» čini umnožak osnovice od 5.108,84 kuna i koeficijenta predmetnog radnog mjesta u iznosu 1.10, uvećanog za minuli rad.

Provjera znanja kandidata će se vršiti putem usmenog i pismenog testiranja kao i putem intervjua

Provjera znanja kandidata će se vršiti iz slijedećih pravnih izvora:

-Ustav Republike Hrvatske («Narodne novine» br. 56/90, 135/97, 8/98-proč. tekst, 113/00, 124/00-proč. tekst, 28/01, 41/01- proč. tekst, 55/01-ispr., 76/10 i 85/10-proč. tekst i 147/13 Odluka o provedenom državnom referendumu). 

-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03), 129/05,106/07,125/08,36/09,150/11,144/12 i 19/13-proč. tekst).

-Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08 i 61/11). 

-Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 117/93, 92/94-v. čl. 50. Zakona o proračunu, 69/97-v. Zakon o porezu na promet nekretnina, 33/00, 73/00, 127/00-v. čl. 172. Općeg poreznog zakona, 59/01, 107/01, 117/01-ispr., 150/02, 147/03, 132/06, 26/07-Odluka USRH, 73/08 i 25/12). 

-Zakon o proračunu (Narodne novine» br. 87/08 i 136/12).

-Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br139/10).

-Opći porezni zakon (Narodne novine br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13).

 

Vrijeme održavanja testiranja kandidata iz gore navedenog objaviti ćemo naknadno, najmanje pet dana prije održavanja, a testiranje će se održati u prostoriji Općine Donji Lapac.

                                                                                                             Općina Donji Lapac

 

Službeni dokumenti

Vremenska prognoza 7 dana