• Dobrodošli!

  Općina Donji Lapac predstavlja Vam naše nove internetske stranice gdje se možete informirati o dešavanjima, aktivnostima i projektima Općine Donji Lapac, kao i o kulturi, sportu, turizmu i udrugama koje djeluju na području.
 • Dobrodošli!

  Općina Donji Lapac predstavlja Vam naše nove internetske stranice gdje se možete informirati o dešavanjima, aktivnostima i projektima Općine Donji Lapac, kao i o kulturi, sportu, turizmu i udrugama koje djeluju na području.
 • Dobrodošli!

  Općina Donji Lapac predstavlja Vam naše nove internetske stranice gdje se možete informirati o dešavanjima, aktivnostima i projektima Općine Donji Lapac, kao i o kulturi, sportu, turizmu i udrugama koje djeluju na području.
 • Dobrodošli!

  Općina Donji Lapac predstavlja Vam naše nove internetske stranice gdje se možete informirati o dešavanjima, aktivnostima i projektima Općine Donji Lapac, kao i o kulturi, sportu, turizmu i udrugama koje djeluju na području.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Što sve možete vidjeti

Na internetskim stranicama Općine Donji Lapac možete dobiti sve informacije iz djelokruga nadležnosti općine. Možete pogledati i Prostorno planske dokumente, pratiti novosti, natječaje i Službeni glasnik Općine

Prostorni plan: Možete pogledati prostorno planske dokumente.

Natječaji: Možete pratiti natječaje i javne nabave koje provodi Općina

Službeni dokumenti: Možete pogledati sve službene dokumente.

Novosti: Možete pratiti najnovije novosti i događanja iz Donjeg Lapca

Grid System: Responsive structure, up to 6 per row.

Support Classes: Visible & Hide classes for each response modes.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKO VIJEĆE

 

Na temelju članka 20. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („N.N.“br. 90/11, 83/13, i 143/13) i članka 30. Statuta Općine Donji Lapac („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 16/13 i 21/14), Općinsko vijeće Općine Donji Lapac, na svojoj 16.sjednici održanoj 31.03. 2015.godine, donijelo je

 

ODLUKU

o I. Izmjeni i dopuni Plana nabave općine Donji Lapac za 2015.godinu

 

Članak 1.

Plan nabave za 2015.godinu općine Donji Lapac („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 30/14), mijenja se I.izmjenom i dopunom plana nabave za 2015.godinu, a sve kako stoji u prilogu.

 

 

 Članak 2.

 

U članku 2. tabele,  u stupcu „ Planirani početak postupka“ mijenja se u svim datumima 2014 g. u  2015g.

 

 

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

 

 

 

Klasa: 363-02/15-01/19

Ur. broj: 2125/07-02-15-01

Donji Lapac: 31.03.2015 g                                                                                                                     

 

 

 

                                                                       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI LAPAC

                                                                                         PREDSJEDNIK VIJEĆA

 

                                                                                                   Dušan Đukić v.r.

Službeni dokumenti

Vremenska prognoza 7 dana