• Općina Donji Lapac - Važne informacije o koronavirusu

    Poštovani stanovnici Općine Donji Lapac, s obzirom na trenutnu situaciju u svijetu uzrokovanu novim koronavirusom COVID-19, još jednom naglašavamo da pratite najnovije informacije i preporuke te da postupate u skladu s njima. U slučaju da primijetite simptome bolesti kod sebe ili bliskih osoba, javite se ZZJZ Ličko-senjske županije na broj 091 504 49 17. Građanima je na raspolaganju i info telefon za pružanje psihološke pomoći na broj: 0800 11 88. Otvorena je i linija Pozivnog centra na temu koronavirusa 113 koja je građanima dostupna svaki dan od 7 do 22 sata. Na upite odgovaraju epidemiolozi i drugi stručnjaci. Javiti se možete i načelniku Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac na broj 098 9801 033 te djelatnicima Općinskog društva Crvenog križa Donji Lapac na broj 053/765-117. Read More
  • 1

Što sve možete vidjeti

Na internetskim stranicama Općine Donji Lapac možete dobiti sve informacije iz djelokruga nadležnosti općine. Možete pogledati i Prostorno planske dokumente, pratiti novosti, natječaje i Službeni glasnik Općine

Prostorni plan: Možete pogledati prostorno planske dokumente.

Natječaji: Možete pratiti natječaje i javne nabave koje provodi Općina

Odluke Općinskog vijeća. Možete pogledati i sve službene dokumente.

Novosti: Možete pratiti najnovije novosti i događanja iz Donjeg Lapca

Grid System: Responsive structure, up to 6 per row.

Support Classes: Visible & Hide classes for each response modes.

 

 

Predstavljanje mjere M06 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“

 

17.11.2017. Početak u 11 h – Vijećnica Općine Donji Lapac u bivšoj zgradi srednje škole

 

Podmjera 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“

Potpora se dodjeljuje za tip operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima. Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Isplata se vrši u tri rate u razdoblju od najviše tri godine na način da 30% ukupno odobrene javne potpore korisnik može dobiti nakon odluke o dodjeli potpore (uz uvjet da je u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva i prijavljeni SO je registriran), zatim 50% nakon tri mjeseca, a ne kasnije od dvanaest mjeseci nakon isplate prve rate uz dokaz da su aktivnosti iz poslovnog plana započete, te 20% nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu i stjecanja stručnih znanja i vještina ukoliko iste nije imao prilikom podnošenja zahtjeva za potporu.

 

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici - osoba starija od 18 i mlađa od 40 godina na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, koja posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine te je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljena kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva. Uvjeti prihvatljivosti za ovu podmjeru traže da poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 eura do 49.999 eura. Sve proizvodne jedinice koje predstavljaju utvrđeni ulazni prag poljoprivrednog gospodarstva za koje korisnik potporu moraju biti upisane u odgovarajuće registre sukladno postojećim propisima (upis zemljišta u ARKOD sustav i stoke u JRDŽ). Korisnik treba biti upisan u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva koje korisnik preuzima ili osniva uz upis u navedene registra najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate ali ne kasnije od devet mjeseci nakon dodjele odluke o dodjeli sredstava. Korisnik ne smije biti registriran kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva duže od osamnaest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu.

 

 

Podmjera 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

 

Potpora se dodjeljuje za tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti, za novu nepoljoprivrednu djelatnost koja nije započeta do vremena podnošenja zahtjeva za potporu i iznosi 50.000 eura po korisniku. Isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine tako da se 50% ukupno odobrene javne potpore isplaćuje nakon odluke o dodjeli potpore, a druga polovina nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva) te fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima. Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mora imati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura.

 

 

 Podmjera 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

 

Potpora se dodjeljuje za tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava. Visina potpore po korisniku iznosi 15.000 eura, a isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine tako da se 50% odobrene javne potpore isplaćuje nakon odluke o dodjeli, a ostatak nakon provedbe svih aktivnosti.

 

 

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripadaju ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura. Moraju biti upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u trenutku podnošenja zahtjeva. Korisnik je dužan ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva i zadržati poljoprivredno gospodarstvo najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore iz ove mjere.

Službeni dokumenti

Vremenska prognoza 7 dana