• Dobrodošli!

  Općina Donji Lapac predstavlja Vam naše nove internetske stranice gdje se možete informirati o dešavanjima, aktivnostima i projektima Općine Donji Lapac, kao i o kulturi, sportu, turizmu i udrugama koje djeluju na području.
 • Dobrodošli!

  Općina Donji Lapac predstavlja Vam naše nove internetske stranice gdje se možete informirati o dešavanjima, aktivnostima i projektima Općine Donji Lapac, kao i o kulturi, sportu, turizmu i udrugama koje djeluju na području.
 • Dobrodošli!

  Općina Donji Lapac predstavlja Vam naše nove internetske stranice gdje se možete informirati o dešavanjima, aktivnostima i projektima Općine Donji Lapac, kao i o kulturi, sportu, turizmu i udrugama koje djeluju na području.
 • Dobrodošli!

  Općina Donji Lapac predstavlja Vam naše nove internetske stranice gdje se možete informirati o dešavanjima, aktivnostima i projektima Općine Donji Lapac, kao i o kulturi, sportu, turizmu i udrugama koje djeluju na području.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Što sve možete vidjeti

Na internetskim stranicama Općine Donji Lapac možete dobiti sve informacije iz djelokruga nadležnosti općine. Možete pogledati i Prostorno planske dokumente, pratiti novosti, natječaje i Službeni glasnik Općine

Prostorni plan: Možete pogledati prostorno planske dokumente.

Natječaji: Možete pratiti natječaje i javne nabave koje provodi Općina

Službeni glasnik: možete pratiti Službeni glasnik Općine Donji Lapac

Novosti: Možete pratiti najnovije novosti i događanja iz Donjeg Lapca

Grid System: Responsive structure, up to 6 per row.

Support Classes: Visible & Hide classes for each response modes.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI LAPAC

 

Na temelju članka 198 stavak 4 Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) Općina Donji Lapac objavljuje

 

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA

 

 

Predmet nabave: RADOVI NA IZGRADNJI- REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANE CESTE U OPĆINI DONJI LAPAC - DONJE POLJICE

 

Evidencijski broj nabave: EV 18/2017

 

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), a s ciljem prethodnog savjetovanja u postupku nabave radova Općina Donji Lapac je na svojoj internet stranici dana 19. lipnja 2017. godine objavila prijedlog dokumentacije o nabavi sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, za predmetnu nabavu, u trajanju od pet dana od dana objave. Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Naručitelj nije zaprimio niti jednu primjedbu ili prijedlog na objavljenu dokumentaciju o nabavi.

 

 

 

Donji Lapac, 27. lipanj 2017. godine

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA