IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI LAPAC

 

Na temelju članka 198 stavak 4 Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) Općina Donji Lapac objavljuje

 

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA

 

 

Predmet nabave: RADOVI NA IZGRADNJI- REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANE CESTE U OPĆINI DONJI LAPAC - DONJE POLJICE

 

Evidencijski broj nabave: EV 18/2017

 

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), a s ciljem prethodnog savjetovanja u postupku nabave radova Općina Donji Lapac je na svojoj internet stranici dana 19. lipnja 2017. godine objavila prijedlog dokumentacije o nabavi sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, za predmetnu nabavu, u trajanju od pet dana od dana objave. Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Naručitelj nije zaprimio niti jednu primjedbu ili prijedlog na objavljenu dokumentaciju o nabavi.

 

 

 

Donji Lapac, 27. lipanj 2017. godine

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

 

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak ministra 
poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15
( u daljnjem tekstu: Naputak).

Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i 
jedinica lokalne 
samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
(»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15, 
u daljnjem tekstu: Zakon) koja je prestala 
važiti 31. svibnja 2015.

Naputak je stupio  na snagu  15. lipnja 2017.

Opširnije:Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva...