Obavijest - Rekonstrukcija nerazvrstane u naselju Dobroselo

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI LAPAC

 

Obavijest

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, sufinancira projekt: „ Glavni građevinski projekt niskogradnje Babin Kraj“, a radi se o rekonstrukcije nerazvrstane ceste u naselju Dobroselo.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 367.602,99 kn, a radove izvodi STRABAG d.o.o.: nadzor na radovima vrši ENGRAD d.d. iz Otočca.

Iznos financijske potpore od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja iznosi 161.000,00 kn.

Ovim projektom rekonstruirati će se (asfaltirati) ukupno 700,00 m nerazvrstane ceste.

Ovim putem općina Donji Lapac zahvaljuje Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, na velikoj pomoći u provođenju projekta Rekonstrukcije nerazvrstane ceste Babin Kraj u naselju Dobroselo.

 

Općina Donji Lapac

Obavijest - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Gornji Lapac.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI LAPAC

 

Obavijest

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije, prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima u 2019. god. ( PPBPP022), sufinancira projekt: „Glavni građevinski projekt niskogradnje Gornji Lapac“, a radi se o rekonstrukcije nerazvrstane ceste u naselju Gornji Lapac.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 329.945,36kn, a radove izvodi STRABAG d.o.o.: nadzor na radovima vrši ENGRAD d.d. iz Otočca.

Iznos financijske potpore od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije iznosi 200.000,00 kn.

Ovim projektom rekonstruirati će se (asfaltirati) ukupno 630,00 m nerazvrstane ceste.

Ovim putem Općina Donji Lapac zahvaljuje Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova europske unije, na velikoj pomoći u provođenju projekta Rekonstrukcije nerazvrstane ceste Gornji Lapac. Općina Donji Lapac

Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI LAPAC

 

Obavijest

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije, prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice ( REF.BR. PORLZ 092), sufinancira projekt Rekonstrukcije nerazvrstane ceste Gajine II, sa 250.000,00 kn.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 327.920,58 kn, a radove izvodi STRABAG d.o.o.

Ovim projektom rekonstruirati će se (asfaltirati) ukupno 550,00 m nerazvrstane ceste.

Ovim putem općina Donji Lapac zahvaljuje Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije, na velikoj pomoći u provođenju projekta Rekonstrukcije nerazvrstane ceste Gajine II.

 

Općinski načelnik, ilija Obradović

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Donjem Lapcu

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Donjem Lapcu

 

Općina Donji Lapac, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Izgradnja reciklažnog dvorišta u Donjem Lapcu.

 

Opis projekta

Svrha projekta je izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Donji Lapac kako bi se zatvorio krug cjelovitog sustava održivog gospodarenja otpadom, odnosno osiguralo sprječavanje nastanka otpada, priprema za ponovnu upotrebu, recikliranje, drugi postupci oporabe i zbrinjavanje otpada.

Ulaganje EU sredstava u ovaj projekt je opravdan iz razloga što je društvo Europske unije društvo temeljeno na kružnom gospodarstvu u kojem se na otpad gleda kao na vrijednu sirovinu. Sukladno politikama EU-a, u prvi plan stavlja se sprečavanje nastanka otpada odnosno ponovna upotreba i recikliranje, potom oporaba otpada, a na samom kraju je kao najnepoželjnija opcija zbrinjavanje na odlagalištima.

Opširnije:Izgradnja reciklažnog dvorišta u Donjem Lapcu