Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI LAPAC
Jedinstveni upravni odjel

  

 OBAVIJEST o početku postupka jednostavne nabave

Obaviještavamo Vas da je dana 25.05.2020. godine započet postupak jednostavne nabave za predmet nabave Modernizacija nerazvrstane ceste Bujadnice III.

Evidencijski broj nabave: JN 20/2020.

Predmet nabave: Modernizacija nerazvrstane ceste Bujadnice III.

Dokumentacija za nadmetanje poslana je na adrese 3 (tri) gospodarska subjekta.

Javni uvid u nacrt Strategije razvoja turizma Općine Donji Lapac za razdoblje 2018.-2022. godine

REPUBLIKA  HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
Jedinstveni upravni odjel
 

Javni uvid u nacrt Strategije razvoja turizma Općine Donji Lapac za razdoblje 2018.-2022. godine

 

Na temelju članka 11. Zakona o pravu  na pristup informacijama (NN  broj  25/13  i 85/15) Općina Donji  Lapac započinje postupak  savjetovanja  sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga  Strategije razvoja turizma  Općine Donji Lapac za razdoblje 2018.-2022.godine, te stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 25. veljače 2020. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt  Strategije.

 

Javni uvid

Strategija razvoja turizma Općine Donji Lapac za razdoblje 2018.-2022. godine

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju

 

Javna rasprava o prijedlogu III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Lapac

REPUBLIKA  HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
Jedinstveni upravni odjel

 

Objavljuje se Javna rasprava o prijedlogu III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Lapac

 

Opširnije:Javna rasprava o prijedlogu III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Lapac

Službeni dokumenti