Prilagodba veličine teksta
Text Size

Općina Donji Lapac objavljuje Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave "Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u Općini Donji Lapac - Potkraj"

 

Izvješće