Prilagodba veličine teksta
Text Size

Novosti

Obavijest - Povećanje energetske učinkovitosti javne zgrade (Općina Donji Lapac)

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije, prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, sufinancirati će u općini Donji Lapac projekt "Povećanje energetske učinkovitosti javne zgrade (Općina Donji Lapac)" sa 150.000,00 kn.

Ovom prilikom Općina Donji Lapac zahvaljuje se ministarstvu na velikoj pomoći u realizaciji projekta.

Obavijest - Modernizacija nerazvrstane ceste Bujadnice III

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine odobrilo je Općini Donji Lapac sredstva za sufinanciranje projekta „ Modernizacija nerazvrstane ceste Bujadnice III“ u iznosu od 86.240,00 kn.

Ukupna vrijednost projekta je 153.404,99 kn,  a predviđeno je modernizirati 440 m ceste.

Ovom prilikom Općina Donji Lapac zahvaljuje se Ministarstvu na velikoj pomoći u realizaciji projekta.

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Donji Lapac

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI LAPAC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Načelnika općine Donji Lapac KLASA: 350-03/20-01/2, URBROJ: 2125/07-01-20-05 od 14.08. 2020. godine, Jedinstveni upravni odjel općine Donji Lapac kao Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Donji Lapac

Objavljuje se Javna rasprava o prijedlogu stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Donji Lapac.

Opširnije:JAVNA RASPRAVA o prijedlogu stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Donji Lapac

Energetska obnova obiteljskih kuća

Energetska obnova obiteljskih kuća

 

Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijeli su 27. ožujka 2014. godine Program energetske obnove obiteljskih kuća, kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj je Programa povećanje energetske učinkovitosti postojećih kuća, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, uz ukupno poboljšanje kvalitete života. Istovremeno, planiranje ovakvih zahvata podrazumijeva i angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka odnosno potiče gospodarsku aktivnost. Izmjene i prilagodbe Programa su prvi put donesene u 2015. godini, a drugi put u 2020. godini

Opširnije:Energetska obnova obiteljskih kuća