Prilagodba veličine teksta
Text Size

Novosti

Natječaj za financiranje projekata u 2018. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Vlada Republike Hrvatske Odlukom Vlade Republike Hrvatske o provedbi Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, provodi aktivnost 2.8.1. Operativnih programa kojom je predviđena financijska podrška i posebni razvojni instrumenti kojima će se osigurati minimalni standard komunalne i socijalne infrastrukture kao i financijski instrumenti i bespovratne potpore poduzetnicima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji ne mogu sudjelovati u postojećim kreditnim linijama na područjima povratka prognanika i izbjeglica te na područjima gdje tradicionalno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti.

Opširnije:Natječaj za financiranje projekata u 2018. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne...

OBAVIJEST O SKLOPLJENOM UGOVORU

 
Općina Donji Lapac sklopila je Ugovor sa Vodoinstalaterskim obrtom Kalić iz Generalskog Stola za izgradnju Reciklažnog dvorišta.
Vrijednost Ugovora je 1.342.971,28 kuna.
Rok završetka radova je 3 (tri) mjeseca.
 
Općina Donji Lapac

Jednostavna nabava za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije postojećih nerazvrstanih cesta

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI LAPAC

 

Općina Donji Lapac započela je postupak jednostavne nabave za IZRADU GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆIH NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI LAPAC. Pozivi za dostavu ponuda upućeni su na adresu tri odabrana ponuditelja.

Jednostavna nabava za radove na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Gajine

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI LAPAC

 

Općina Donji Lapac započela je postupak jednostavne nabave za radove na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Gajine. Pozivi za dostavu ponuda upućeni su na adresu tri odabrana ponuditelja.