Prilagodba veličine teksta
Text Size

Novosti

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Donji Lapac

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI LAPAC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Načelnika općine Donji Lapac KLASA: 350-03/20-01/2, URBROJ: 2125/07-01-20-05 od 14.08. 2020. godine, Jedinstveni upravni odjel općine Donji Lapac kao Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Donji Lapac

Objavljuje se Javna rasprava o prijedlogu stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Donji Lapac.

Opširnije:JAVNA RASPRAVA o prijedlogu stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Donji Lapac

Energetska obnova obiteljskih kuća

Energetska obnova obiteljskih kuća

 

Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijeli su 27. ožujka 2014. godine Program energetske obnove obiteljskih kuća, kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj je Programa povećanje energetske učinkovitosti postojećih kuća, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, uz ukupno poboljšanje kvalitete života. Istovremeno, planiranje ovakvih zahvata podrazumijeva i angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka odnosno potiče gospodarsku aktivnost. Izmjene i prilagodbe Programa su prvi put donesene u 2015. godini, a drugi put u 2020. godini

Opširnije:Energetska obnova obiteljskih kuća

ODLUKA o ponavljanju Javnog poziva

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKI NAČELNIK

 

Odluka o ponavljanju Javnog poziva

 

ODLUKA

Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI LAPAC
Jedinstveni upravni odjel

  

 OBAVIJEST o početku postupka jednostavne nabave

Obaviještavamo Vas da je dana 25.05.2020. godine započet postupak jednostavne nabave za predmet nabave Modernizacija nerazvrstane ceste Bujadnice III.

Evidencijski broj nabave: JN 20/2020.

Predmet nabave: Modernizacija nerazvrstane ceste Bujadnice III.

Dokumentacija za nadmetanje poslana je na adrese 3 (tri) gospodarska subjekta.