REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKO VIJEĆE

 

Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i 143/13, 13/14) i članka 30. Statuta Općine Donji Lapac („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 16/13) Općinsko vijeće  Općine Donji Lapac na svojoj 6. sjednici održanoj  dana 15.04. 2014. godine, donosi

 

PRAVILNIK O PROVEDBI  BAGATELNE NABAVE

 

Dokument možete pogledati na sljedećoj poveznici:

Pravilnik o provedbi bagatelne nabave