Zaželi

Izvješće za provjeru rada i sposobnosti

Izvješće za provjeru rada i sposobnosti za radno mjesto Radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju, na određeno vrijeme, u sklopu projekta "Zaželi bolji Donji Lapac".

Izvješće

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (INTERVJU)

REPUBLIKA  HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC

KLASA:100-01/19-01/34

URBROJ:2125/07-01-19-01

Donji Lapac 05.02.2019 god.

 

Na temelju članka 22.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (NN 86/08,61/11,04/18). Te na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga Zaželi bolji Donji Lapac( UP.02.1.1.05.0310)Ministarstva rada i mirovinskog sustava ( KLASE: 910-04/17-07/10, URBROJA:524-06-02-01/1-18-490)Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu na određeno vrijeme  za radno mjesto Radnica za pomoć i potporu starijim  osobama i /ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom, teško bolesnim osobama (mlađe i starije dobi) „Zaželi bolji Donji Lapac“, dana 05.02.2019 godine objavljuje

  

POZIV

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnost (INTERVJU)

Opširnije:Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (INTERVJU)

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto Financijskog administratora

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu na određeno vrijeme za radno mjesto Financijskog administratora "Zaželi bolji Donji Lapac" dana 30.01.2019. godine objavljuje

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 

 

Poveznica na Poziv

Područja testiranja kandidatkinja koje su zadovoljile uvjete natječaja

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto Voditelja projekta

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu na određeno vrijeme za radno mjesto Voditelja projekta "Zaželi bolji Donji Lapac" dana 30.01.2019. godine objavljuje

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 

 

Poveznica na Poziv

Područja testiranja kandidatkinja koje su zadovoljile uvjete natječaja

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za projekt Zaželi bolji Donji Lapac

         

REPUBLIKA  HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKI NAČELNIK         

 

KLASA: 100-01/19-01/33

URBROJ: 2125/07-01-19-01

Donji Lapac, 23.01.2019.godine.

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Donji Lapac («Županijski glasnik» Ličko-senjske županije broj: 16/13, 21/14 I 19/18),  Općinski Načelnik Općine Donji Lapac dana 23. siječnja 2019. godine, donosi,

 

O D L U K U

O

IMENOVANJU POVJERENSTVA (KOMISIJE) ZA PROVEDEBU JAVNOG NATJEČAJA PROGRAM «ZAŽELI BOLJI DONJI LAPAC»

 

Opširnije:Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za projekt Zaželi bolji Donji Lapac