Prilagodba veličine teksta
Text Size

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKO VIJEĆE

 

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 47. Statuta Općine Donji Lapac ("Županijski glasnik" Ličko-senjske županije br. 16/13 i 21/14) , Općinsko vijeće Općine Donji Lapac na svojoj 6.sjednici održanoj dana 29.03.2018. godine, donosi

 

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

 

Dokument možete pogledati na sljedećoj poveznici:

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Kartografski prikaz

Filename Size
An image file PRILOG KKP-1 5.71 MB
An image file PRILOG KKP-2 6.59 MB
An image file PRILOG KKP-3 5.77 MB
An image file PRILOG KKP-4 6.98 MB

Pregledne karte

Službeni dokumenti