Prilagodba veličine teksta
Text Size

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („N.N.“ br. 90/11, 83/13, i 143/13) i članka 30. Statuta Općine Donji Lapac («Županijski glasnik» Ličko-senjske županije (16/13 i 21/14), Općinsko vijeće Općine Donji Lapac na svojoj ----.sjednici održanoj dana---------.2014 godine, donosi

PLAN NABAVE ZA 2015 GODINU

 

Dokument možete pogledati na sljedećoj poveznici:

Plan nabave za 2015. godinu

 

Kartografski prikaz

Filename Size
An image file PRILOG KKP-1 5.71 MB
An image file PRILOG KKP-2 6.59 MB
An image file PRILOG KKP-3 5.77 MB
An image file PRILOG KKP-4 6.98 MB

Pregledne karte

Službeni dokumenti