Adresa

Općina Donji Lapac

Trg Nikole Tesle 6

53250 Donji Lapac

tel. 053/765-037, fax. 053/765-036

e-mail: opcina-donji-lapac@gs.htnet.hr

Načelnik, Ilija Obradović: ilijaobradovic82@gmail.com

Zamjenik načelnika, Miro Tomić: m060869@net.hr

Pročelnik, Ilija Dražić: opcinalapac.drazicilija@gmail.hr

Viši stručni suradnik Milan Divjak: opcina-lapac-divjak7@net.hr

Tajnica: opcinalapac.tajnica@gmail.com