Aktivnosti koje provodi Općina Donji Lapac

TRENUTNE AKTIVNOSTI U OPĆINI

U sklopu javnog poziva za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja u 2013.godini Općina je pod mjerom JAVNI RADOVI zaposlila 25 osoba na rok od 5 mjeseci. Kao i do sada javni radovi su usmjereni na dugotrajno nezaposlene osobe i ostale skupine nezaposlenih u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Cilj je društveno korisnim radom potaknuti socijalnu uključenost i ublažiti socijalne posljedice nezaposlenosti kroz suradnju jedinica lokalne samouprave i institucija u njihovu vlasništvu. Poslove koje obavljaju su poslovi čišćenja, održavanje groblja, održavanje parkova i nasada, nasipanje i održavanje nerazvrstanih puteva.

 

Trenutno je u tijeku provedba projekta „VIDIKOVAC ŠTRBAČKI BUK“  u Štrbcima. Ukupna vrijednost projekta je 120. 000,00 kuna, s time da Ministarstvo turizma sufinancira 50% projekta.  Cilj projekta je razvoj selektivnog turizma (lovni, ribolovni, kulturni i mnogi drugi), te izgradnja osnovne infrastrukture za razvoj novih oblika turističke ponude za očuvanje prirodne , kulturne i tradicijske baštine kao temeljnog resursa za razvoj turizma na području Općine Donji Lapac. Glavne aktvnosti bile bi izvođenje radova- gradnja vidikovca sa pristupnim stazama, uređenje okoliša, izrada info ploče, uređenje parkirnih mjesta. 

 

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske i Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini objavila je poziv za prikupljanje projektnih prijedloga u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007.-2013. (financijska potpora iz alokacija za 2011. (samo BiH) 2012. i 2013. godinu) s ciljem poticanja stvaranja prekogranične suradnje i partnerstva; poticanja razvoja zajedničkih prekograničnih aktivnosti revitaliziranja gospodarstva, zaštite prirode i okoliša i unapređenja socijalne povezanosti na programskom području. U okviru ovog poziva indikativni iznos od 3.822.090,56 €, dostupan je za projektne prijedloge iz obje partnerske zemlje (1.800.000€ za Hrvatsku i 2.022.090,56€ za Bosnu i Hercegovinu). Projekt čija je izrada dokumenatacije trenutno pri završetku, a u kojem  bi Općina Donji Lapac (u slučaju odobrenja projekta) sudjelovala kao jedan od partnera i na taj način pokušala pridonjeti razvoju ekonomije u prekograničnim područijma u oblasti turizma. 

 

U tijeku su razgovori s INO-om radi stavljanja u funkciju spremnika s Plavim dizelom koji bi olakšao poslovanje poljoprivrednicima. 

 

Također se vode i razgovori s poslovnim partnerom Viševica d.o.o. koja kao glavni proizvod ima pelet i strateški je izvoznik peleta iz RH. Namjera poslovne suradnje je uspostavljanje pogona proizvodnje u Donjem Lapcu za prorez građe i proizvodnju peleta. Početak aktivnosti na projektu se očekuje početkom listopada.