admin

Općina Donji Lapac raspisala je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Lapac koji traje 30 dana, računajući od dana objave, a to je 17.05.2022. godine. Tekst samog Natječaja sa popratnom dokumentacijom možete...
REPUBLIKA HRVATSKALIČKO SENJSKA ŽUPANIJAOPĆINA DONJI LAPACOPĆINSKI NAČELNIK KLASA:943-01/21-01/4URBROJ: 2125-7-01-22-09Donji Lapac, 16.04.2022. godine Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13,137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), čl. 391....
Poštovane građanke i građani Općine Donji Lapac, i ove godine smo pripremili proračunski vodič za mještane- proračun u malome, koji će na jednostavan i usporediv način pružiti transparentne i potpune informacije o strukturi proračuna naše općine. Također, cilj nam je...
Visočica Komunalac d.o.o. raspisuje natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme 2 radnika na radnom mjestu: Strojar građevinskih strojeva i vozač (m/ž)Pomoćni radnik u odjelu komunalne djelatnosti (m/ž) Detaljni opis i uvjete pročitajte u priloženoj datoteci. NatjecajPreuzmi
Vijeće Europskih zajednica je 29. srpnja 1991. g. donijelo Odluku o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 (Council Decision 91/396/EEC), koji sve hitne službe integrira u jedinstveni sustav. Jedinstveni europski broj za hitne službe 112 u Republici Hrvatskoj...