admin

REPUBLIKA HRVATSKALIČKO SENJSKA ŽUPANIJAOPĆINA DONJI LAPACOPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 940-01/22-01/1URBROJ: 2125-7-01-23-15Donji Lapac, 07.08.2023. godine Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),...
Mjesto i datum održavanja: D.Lapac, 05.07.2023.god. U prostorijama Općine Donji Lapac, dana 05.07.2023.god. održano je završno predstavljanje provedbeprograma „Zaželi bolji Donji Lapac – faza III“ . Predstavljanju je prisustvovao predstavnik HZZ-a,ureda D.Lapac, Milojko Obradović, Načelnik Općine D.Lapac, Ilija Obradović, zamjenik...
ODGOVORNO-LJETOVANJE_compressedPreuzmi U namjeri što boljeg preventivnog informiranja građana i turista o odgovornom ponašanju te pravilnim reakcijama u ljetnom razdoblju, Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske izdalo je letak „Odgovorno uživajte u ljetovanju“ s pet važnih preporuka: praćenje vremenske...
Općina donji Lapac završila je projekt : Povećanje energetske učinkovitosti javne zgrade (općina Donji Lapac – zgrada broj 2). Ukupna vrijednost projekta iznosi 39.418,69 Eura.  Ovom prigodom Općina Donji Lapac zahvaljuje se Ministarstvu regionalno razvoja i fondova Europske unije, što je...
OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Lapac 1.) Domar 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) mjeseca radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao. Stručni uvjeti:srednja stručna spremapoložen...