admin

Svečano potpisivanje i dodjela ugovora o radu za zapošljavanje 14 žena na projektu „Zaželi boljiDonji Lapac-Faza III“- UP.02.1.1.16.0484, čiji je nositelj Općina Donji Lapac u partnerstvu saHZZ.HZSS i Ženska grupa Donji Lapac održana je u ponedjeljak 30.01.2023.godine u 12:00 sati...
Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Ličko-senjskom županijom, LAG-om Lika i Razvojnim centrom Ličko-senjske županije organizira radionicu/edukaciju o Proizvođačkim organizacijama. Ovim putem pozivamo Vas da nam se pridružite na radionici koja će se održati 3. veljače 2023. (petak), u 11:00 h,...
Obavještavamo korisnike mreže s područja naselja Donji Lapac da će dana 30.01.2023. zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice: Od 09:00 do 12:00 sati - Maršala Tita, Omladinska, Udbinska Cesta...
REPUBLIKA HRVATSKAŽUPANIJA LIČKO-SENJSKAOPĆINA DONJI LAPACPOVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA KLASA: 112-03/23-01/1URBROJ: 2125-7-01-23-05Donji Lapac, 11.01.2023. godine Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa...
REPUBLIKA HRVATSKAŽUPANIJA LIČKO-SENJSKAOPĆINA DONJI LAPACKLASA:100-01/22-01/4URBROJ:2125-7-01-23-29Donji Lapac 09.01.2023 godine. Na temelju članka 22.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08,61/11,04/18) Te na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga Zaželi bolji Donji Lapac Faza...
REPUBLIKA HRVATSKALIČKO SENJSKA ŽUPANIJAOPĆINA DONJI LAPACJEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 112-03/22-01/1URBROJ: 2125-7-01-22-02Donji Lapac, 29.12.2022. godine Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Pravilnika o unutarnjem...