Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za 2022