Natječaji

Objave

REPUBLIKA HRVATSKALIČKO SENJSKA ŽUPANIJAOPĆINA DONJI LAPACOPĆINSKI NAČELNIK KLASA:943-01/21-01/4URBROJ: 2125-7-01-22-09Donji Lapac, 16.04.2022. godine Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13,137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), čl. 391....
Visočica Komunalac d.o.o. raspisuje natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme 2 radnika na radnom mjestu: Strojar građevinskih strojeva i vozač (m/ž)Pomoćni radnik u odjelu komunalne djelatnosti (m/ž) Detaljni opis i uvjete pročitajte u priloženoj datoteci. NatjecajPreuzmi

Datoteke