Natječaji

Objave

I Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine na području Općine Donji Lapac putem prikupljanja pisanih ponuda, kako slijedi: Prodaju se sljedeće nekretnine: k.č.br. 621/6, k.o. Donji Lapac, broj ZK uloška: 2611, upisana u posjedovni list 2611, sa ukupnom površinom zemljišta...
Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava ,obitelji i socijalne politike KLASE :983-04/23-01/01, URBROJ:344-191/13-24-2655 od 16 .travnja 2024 godine. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za otvoreni trajni poziv iz Europskog socijalnog fonda, . „Zaželi – prevencija institucionalizacije“„ Broj...
Za radna mjesta: Voditelj za provedbu projekata EU – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta. Financijski administrator provedbe projekata EU - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta. Testiranje...
I Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine na području Općine Donji Lapac putem prikupljanja pisanih ponuda, kako slijedi:Prodaje se nekretnina k.č.br. 1179/8, k.o. Donji Lapac, broj ZK uloška: 2310, upisana u posjedovni list 2310, sa ukupnom površinom zemljišta od 7180...
I Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine na području Općine Donji Lapac putem prikupljanja pisanih ponuda, kako slijedi: Prodaje se nekretnina k.č.br. 1179/3, k.o. Donji Lapac (gospodarska zgrada sa površinom 550m2 i pripadajućim zemljištem od 704 m2), broj ZK uloška:...
REPUBLIKA HRVATSKALIČKO SENJSKA ŽUPANIJAOPĆINA DONJI LAPACOPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 940-01/22-01/1URBROJ: 2125-7-01-23-15Donji Lapac, 07.08.2023. godine Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),...

Datoteke