Obavijesti

Objave

Ministarstvo regionalnog razvoja i europske unije sufinancira projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste - dionica Gornji Lapac (Divjaci) u iznosu od 250.000,00kn, a prema „Projektu održivog razvoja lokalne zajednice“ pod referentnim brojem PORLZ 058. Ovim putem Općina Donji Lapac zahvaljuje se MRRFEU...
REPUBLIKA HRVATSKAOPĆINA DONJI LAPACOPĆINSKO VIJEĆEKLASA: 361-01/22-01/4URBROJ: 2125-7-02-22-06Donji Lapac, 25.08.2022. godine Temeljem članka 30. Statuta Općine Donji Lapac („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 7/21) i Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti...
JAVNO OTVARANJE PONUDA pristiglih nakon provedenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Lapac održat će se 06.07.2022. godine (SRIJEDA) u zgradi Općine (VIJEĆNICA), Trg Nikole Tesle 6, s početkom u 11:00 sati....
Sukladno mišljenju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa od 21. siječnja 2022. god., broj: 711-I-335-M-15/22-02-17 Općinski načelnik Općine Donji Lapac Ilija Obradović želi upoznati javnost na okolnost da se OPG KRASOLIKA, Jovana Obradović, čiji je nositelj njegova supruga Jovana Obradović...
Općina Donji Lapac raspisala je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Lapac koji traje 30 dana, računajući od dana objave, a to je 17.05.2022. godine. Tekst samog Natječaja sa popratnom dokumentacijom možete...

Datoteke