Program zaželi – faza 3

Objave

Mjesto i datum održavanja: D.Lapac, 05.07.2023.god. U prostorijama Općine Donji Lapac, dana 05.07.2023.god. održano je završno predstavljanje provedbeprograma „Zaželi bolji Donji Lapac – faza III“ . Predstavljanju je prisustvovao predstavnik HZZ-a,ureda D.Lapac, Milojko Obradović, Načelnik Općine D.Lapac, Ilija Obradović, zamjenik...
Svečano potpisivanje i dodjela ugovora o radu za zapošljavanje 14 žena na projektu „Zaželi boljiDonji Lapac-Faza III“- UP.02.1.1.16.0484, čiji je nositelj Općina Donji Lapac u partnerstvu saHZZ.HZSS i Ženska grupa Donji Lapac održana je u ponedjeljak 30.01.2023.godine u 12:00 sati...
REPUBLIKA HRVATSKAŽUPANIJA LIČKO-SENJSKAOPĆINA DONJI LAPACKLASA:100-01/22-01/4URBROJ:2125-7-01-23-29Donji Lapac 09.01.2023 godine. Na temelju članka 22.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08,61/11,04/18) Te na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga Zaželi bolji Donji Lapac Faza...
OSTALE INFORMACIJE: Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava i socijalne politike. KLASE :983-01/22-01/13, URBROJ:524-07-02-01-01/3-22-33) od 23 .studenog 2022 ,godine,Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se sufinancira iz Europskog socijalnogfonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020...

Datoteke