Cjenik vodnih usluga

Od 1. kolovoza  vrijede nove cijene vodnih usluga, a Visočica d.o.o. napravila je korekcije cijena po sljedećim osnovama.

Tijekom perioda 2013. i 2014. godine, VISOČICA d.o.o. je aktivno radila na smanjenju troškova vodoopskrbe, kroz optimizaciju poslovanje te kroz smanjenje gubitaka na vodoopskrbnoj mreži, što za direktnu posljedicu ima smanjenje troškova energenata i drugih materijalnih sirovina. Također kroz proces izdvajanja komunalnih djelatnosti iz poslovanja društva smanjili su se troškovi. Također kroz optimizaciju i smanjenje radne snage ostvarene su uštede.

 

 Prema zakonskim odredbama (Zakon o vodama i Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva) isporučitelji vodnih usluga (Visočica d.o.o.) obvezni su utvrditi FIKSNI I VARIJABILNI dio cijena vodnih usluga. Fiksni dio plaćaju svi korisnici koji imaju priključak za vodu, bez obzira na potrošnju, dok se varijabilni dio cijene obračunava po utrošenim kubicima vode.

U prilogu se nalaze odluke i suglasnosti na novi cjenik vodnih usluga.

Prethodna suglasnost na cijenu vodne usluge

Odluka o cijeni vodnih usluga_1

Odluka o cijeni vodnih usluga_2

Odluka o cijeni vodnih usluga_3

Cjenik vodnih usluga_1

Cjenik vodnih usluga_2

Cjenik vodnih usluga_3

Cjenik vodnih usluga_4 

Zahtjev za prethodnu suglasnost_1

Zahtjev za prethodnu suglasnost_2