Prilagodba veličine teksta
Text Size

Izbori

Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA DONJI LAPAC

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE DONJI LAPAC

 

Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Donji Lapac

 

Zapisnik

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE DONJI LAPAC

 

Na osnovi članka 51. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 25/19), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Donji Lapac, na sjednici održanoj 17. travnja 2019. donijelo je

 

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI LAPAC

 

 

Rješenje

ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DONJI LAPAC

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE DONJI LAPAC

 

Na osnovi članka 19., članka 20. stavka 1. podstavka 1. i stavka 4. te članka 41. točke 4.  Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 25/19), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Donji Lapac, sastavilo je i objavljuje

 

ZBIRNU LISTU KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DONJI LAPAC

 

Zbirna lista

 

PRAVOVALJANA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DONJI LAPAC

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

 

Na osnovi članka 18. stavka 1. i 2., članka 20. stavka 1., 2. i 4. te članka 41. točke 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 25/19), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Donji Lapac, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

 

PRAVOVALJANU LISTU KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DONJI LAPAC

 

Predlagatelj: SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ - SNV

 

Pravovaljana lista kandidata

ODLUKA O NEODRŽAVANJU IZBORA PREDSTAVNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DONJI LAPAC

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

 

Na osnovi članka 21. i 41., Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih ("Narodne novine", broj 25/19), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Donji Lapac na sjednici održanoj 16.travnja 2019. godine donijelo je sljedeću

 

ODLUKU O NEODRŽAVANJU IZBORA PREDSTAVNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DONJI LAPAC

Odluka