Prilagodba veličine teksta
Text Size

Novosti

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Donjem Lapcu

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Donjem Lapcu

 

Općina Donji Lapac, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Izgradnja reciklažnog dvorišta u Donjem Lapcu.

 

Opis projekta

Svrha projekta je izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Donji Lapac kako bi se zatvorio krug cjelovitog sustava održivog gospodarenja otpadom, odnosno osiguralo sprječavanje nastanka otpada, priprema za ponovnu upotrebu, recikliranje, drugi postupci oporabe i zbrinjavanje otpada.

Ulaganje EU sredstava u ovaj projekt je opravdan iz razloga što je društvo Europske unije društvo temeljeno na kružnom gospodarstvu u kojem se na otpad gleda kao na vrijednu sirovinu. Sukladno politikama EU-a, u prvi plan stavlja se sprečavanje nastanka otpada odnosno ponovna upotreba i recikliranje, potom oporaba otpada, a na samom kraju je kao najnepoželjnija opcija zbrinjavanje na odlagalištima.

Opširnije:Izgradnja reciklažnog dvorišta u Donjem Lapcu

Obavijest

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije sufinanciralo je projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste Gajine u iznosu od 350.000,00 kn. Općina Donji Lapac se ovim putem zahvaljuje ministarstvu na navedenoj pomoći koja doprinosi programu održivog razvoja lokalne zajednice.

Natječaj za financiranje projekata u 2018. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Vlada Republike Hrvatske Odlukom Vlade Republike Hrvatske o provedbi Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, provodi aktivnost 2.8.1. Operativnih programa kojom je predviđena financijska podrška i posebni razvojni instrumenti kojima će se osigurati minimalni standard komunalne i socijalne infrastrukture kao i financijski instrumenti i bespovratne potpore poduzetnicima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji ne mogu sudjelovati u postojećim kreditnim linijama na područjima povratka prognanika i izbjeglica te na područjima gdje tradicionalno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti.

Opširnije:Natječaj za financiranje projekata u 2018. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne...