Prilagodba veličine teksta
Text Size

Novosti

Obavijest o početku javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Donji Lapac

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA

OPĆINA DONJI LAPAC

 

Obavijest o početku javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Donji Lapac

 

Kopija kat. plana 1

Kopija kat. plana 2

Kopija kat. plana 3

Prilog 1

Prilog 2

PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

 

Sukladno članku 80., stavak 2., točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 120/16), a na osnovu Izjava čelnika i ovlaštenih predstavnika naručitelja, objavljujemo da Općina Donji Lapac ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi niti okvirne sporazume sa slijedećim gospodarskim subjektima u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja i podizvoditelja:

• OPG OBRADOVIĆ ILIJA, Doljani 61, Donji Lapac

Obavijest o početku kampanja za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Poštovani,

u ime Ministarstva poljoprivrede obavještavamo vas da počinje kampanja za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za Mjeru 4, 4.1.1. 'Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava' te Mjeru 6, po prvi put za tip operacije 6.2.1. 'Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti'. Potencijalni korisnici se mogu registrirati za sudjelovanje na radionicama putem poveznice za M6 i poveznice za M4. Ujedno vas pozivamo da sudjelujete na gore spomenutim radionicama te zahvaljujemo na suradnji. Srdačan pozdrav,

 

Općina Donji Lapac

Obavijest o obvezi sastavljanja i dostavljanja financijskih izvještaja za 2017. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

REPUBLIKE HRVATSKE

 

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske obaviještava članove predstavničkih tijela o obvezo dostave i objave godišnjih financijskih izvještaja.

 

Obavijest možete pogledati na sljedećoj poveznici:

Obavijest o obvezi sastavljanja i dostavljanja financijskih izvještaja za 2017. godinu