Prilagodba veličine teksta
Text Size

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKO VIJEĆE

 

Na temelju članka 39.Zakona o proračunu ( "Narodne novine"br.87/08 i 136/12) i članka 30.Statuta općine Donji Lapac ("Županijski glasnik "br.16/13 i 21/14 Ličko-senjske županije )Općinsko vijeće na 22. sjednici 21.12.2015., godine donosi:

 

PRORAČUN OPĆINE DONJI LAPAC ZA 2016. GODINU

 

Dokument možete pogledati na sljedećoj poveznici:

Proračun Općine Donji Lapac za 2016. godinu

Kartografski prikaz

Filename Size
An image file PRILOG KKP-1 5.71 MB
An image file PRILOG KKP-2 6.59 MB
An image file PRILOG KKP-3 5.77 MB
An image file PRILOG KKP-4 6.98 MB

Pregledne karte

Službeni dokumenti