Prilagodba veličine teksta
Text Size

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKO VIJEĆE

 

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine",broj 87/08 ; 136/12) i članak 30.Statuta općine Donji Lapac ("Županijski glasnik" Ličko-senjske županije br.16/13 i 21/14 ), Općinsko vijeće općine Donji Lapac na 22 sjednici održanoj 21.12.2015. godine donijelo je:

 

Odluku o izvršenju proračuna Općine Donji Lapac za 2016. godinu

 

Dokument možete pogledati na sljedećoj poveznici:

Odluka o izvršenju proračuna Općine Donji Lapac za 2016. godinu

Kartografski prikaz

Filename Size
An image file PRILOG KKP-1 5.71 MB
An image file PRILOG KKP-2 6.59 MB
An image file PRILOG KKP-3 5.77 MB
An image file PRILOG KKP-4 6.98 MB

Pregledne karte

Službeni dokumenti