Prilagodba veličine teksta
Text Size

Općinski načelnik

 

Dužnost načelnika općine Donji Lapac obavlja Ilija Obradović

 

Općinski načelnik: 

 

Priprema prijedloge općih akata

Izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tjela

Usmjerava djelovanje upravnih tjela jedinice lokalne samouprave te nadzire njihov rad

Upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima u skladu sa zakonom i statutom.

Odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina jedinice lokalne samouprave

Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom općine Donji Lapac