Prilagodba veličine teksta
Text Size

Zaželi

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (INTERVJU)

REPUBLIKA  HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC

KLASA:100-01/19-01/86

URBROJ:2125/07-01-19-01

Donji Lapac 06.08.2019 god.

 

Na temelju članka 22.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (NN 86/08,61/11,04/18). Te na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga Zaželi bolji Donji Lapac( UP.02.1.1.05.0310)Ministarstva rada i mirovinskog sustava ( KLASE: 910-04/17-07/10, URBROJA:524-06-02-01/1-18-490) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu na određeno vrijeme  za radno mjesto Radnica za pomoć i potporu starijim  osobama i /ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom, teško bolesnim osobama (mlađe i starije dobi) „Zaželi bolji Donji Lapac“, dana 06.08.2019 godine objavljuje

  

POZIV

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnost (INTERVJU)

Opširnije: Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (INTERVJU)