Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Općina Donji Lapac, obvezna je osigurati digitalnu pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog Sektora Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Zakon o pristupačnosti) objavljen u „Narodnim novinama“ (broj 17/2019.), a na snagu je stupio dana 23. rujna 2019. Na temelju članka 9. istog Zakona o pristupačnosti kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, Općina Donji Lapac objavljuje ovu Izjavu koja se primjenjuje na slijedeću mrežnu stranicu: www.donjilapac.hr

Poduzete mjere

Općina Donji Lapac kontinuirano poduzima mjere kako bi svoju internetsku stranicu učinila pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti:

  •  Održava se edukacija osoblja po pitanju digitalne pristupačnosti

Status usklađenosti

Status usklađenosti mrežnog mjesta:

Ova mrežna lokacija je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti i ima razinu usklađenosti WCAG 2.0 AA.

Status usklađenosti sadržaja:

Sadržaj mrežnih stranica djelomično je usklađen sa Zakonom o pristupačnosti:

a) neusklađenost sa Zakonom o pristupačnosti odnosi se na:

  •  dio uredskih dokumenata je u pdf obliku koji su kreirani kao slika, a ne kao tekst (čime nije omogućeno slijepim i slabovidnim osobama mogućnost korištenja sustava za čitanje teksta).

b) nerazmjerno opterećenje:

Za sve neusklađenosti navedene pod točkom a) Općina Donji Lapac se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona o pristupačnosti.

c) sadržaj nije unutar opsega Zakona o pristupačnosti:

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2019., a ne odnose se na postupke u tijeku, Općina Donji Lapac kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Priprema ove Izjave o digitalnoj pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je 30. studenog 2020. Za pripremu izjave Općina Donji Lapac je provela Samoprocjenu prema relevantnim zahtjevima pristupačnosti iz Europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).

Ispunujenost kriterija Općina Donji Lapac provela je putem sljedeća dva linka:

https://color.a11y.com/Contrast/

https://wave.webaim.org/

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ako na internetskim stranicama Općine Donji Lapac uočite nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem Službenika za informiranje u Općini Donji Lapac putem e-mail adrese: opcinalapac.tajnica@gmail.com

Pri tome navedite sljedeće podatke:

  • vaše ime i e-mail adresu,
  • adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti
  • opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.

Općina Donji Lapac će na vašu obavijest odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Inspekcijski nadzor

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora Općine Donji Lapac na vašu obavijest o uočenim nesukladnostima ili na vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku, a u skladu s čl. 12 Zakona o pristupačnosti, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.