IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI LAPAC

 

Na temelju članka 198 stavak 4 Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) Općina Donji Lapac objavljuje

 

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA

 

 

Predmet nabave: RADOVI NA IZGRADNJI- REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANE CESTE U OPĆINI DONJI LAPAC – DONJE POLJICE

 

Evidencijski broj nabave: EV 18/2017

 

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), a s ciljem prethodnog savjetovanja u postupku nabave radova Općina Donji Lapac je na svojoj internet stranici dana 19. lipnja 2017. godine objavila prijedlog dokumentacije o nabavi sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, za predmetnu nabavu, u trajanju od pet dana od dana objave. Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Naručitelj nije zaprimio niti jednu primjedbu ili prijedlog na objavljenu dokumentaciju o nabavi.

 

 

 

Donji Lapac, 27. lipanj 2017. godine

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA