Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u Općini Donji Lapac – Potkraj

Općina Donji Lapac objavljuje Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u Općini Donji Lapac – Potkraj”

 

Izvješće