Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

REPUBLIKA  HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
Jedinstveni upravni odjel

 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Izvješće