Natječajna dokumentacija – Izvođenje radova na sanaciji vodoopskrbnog sustava Oraovac – Obljaj – Gajine

Naručitelj, Općina Donji Lapac, pokrenuo je postupak bagatelne nabave za:

 

 

PREDMET NABAVE: Izvođenje radova na sanaciji vodoopskrbnog sustava Oraovac – Obljaj – Gajine u općini Donji Lapac

 

Predmet ove nabave je sanacija, odnosno zamijena ili rekonstrukcija postojećeg vodovodnog ogranka na potezu Oraovac – Obljaj-Gajine. Duljina dionice na kojoj se mijenja cjevovod iznosi 800,00 m. Cjevovodom ovog ogranka opskrbljuju se vodom potrošači naselja: Obljaj i Gajine. Predmetnu dionicu na kojoj se vrši zamijena cjevovoda karakterizira ravnomjerna udaljenost jednog naselja od drugog uz znatno manji broj korisnika od prijeratnog perioda. Na predmetnim dionicama uslijed dotrajalosti mreže česti su kvarovi prilikom čega dolazi do gubitaka u vodovodnoj mreži iz kojih raloga je i potrebna sanacija mreže.

 

Prateća tehnička dokumentacija (tehnički opis, situacija 1: 25000 i izjave) u svezi s predmetom nabave se nalaze na sljedećem linku:

 

Prateća tehnička dokumentacija