JAVNA NABAVA – Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za potrebe Općine Donji Lapac

OPĆINA DONJI LAPAC
Trg Nikole Tesle 6
53250 Donji Lapac

 

DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA PREDMET JAVNE NABAVE: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za potrebe općine Donji Lapac EV 15/2018

 

Dokumentacija o nabavi

ESPD-obrazac

REKAPITULACIJA

TROŠKOVNICI

Građevinska dozvola

DL 07-255-2. Situacija reciklažnog dvorišta-izvod iz geodetskog projekta

DL 07-255-3. Situacija reciklažnog dvorišta

DL 07-255-5. Reciklažno dvorište – opis i namjena površina

DL 07-255-6. Reciklažno dvorište – Situacija prometa

DL 07-255-9. Situacija odvodnje i vodoopskrbe 1_2

DL 07-255-18. Situacija krajobraznog uređenja