Javna rasprava o prijedlogu III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Lapac

REPUBLIKA  HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
Jedinstveni upravni odjel

 

Objavljuje se Javna rasprava o prijedlogu III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Lapac

 

 

JAVNA RASPRAVA

Grafički dio

5000

III_I&D_PPUO_D_Lapac-5-4.34.A-Dnopolje.pdf

III_I&D_PPUO_D_Lapac-5-4.34.A-Dnopolje-SASTAVNICA

III_I&D_PPUO_D_Lapac-5-4.40-Donji_Lapac

III_I&D_PPUO_D_Lapac-5-4.40-Donji_Lapac-SASTAVNICA

III_I&D_PPUO_D_Lapac-5-4.52-Dobroselo

III_I&D_PPUO_D_Lapac-5-4.52-Dobroselo-SASTAVNICA

 

25000

III_I&D_PPUO_D_Lapac-25-1-Namjena

III_I&D_PPUO_D_Lapac-25-2d-Vodnogospodarstvo-2e-Otpad

 

Tekstualni dio

III.I&D PPUO Donji Lapac-ODREDBE-BOJA

III_ID_PPUO_Obrazlozenje_PLAN

III_ID_PPUO_-SAŽETAK_ZA_JAVNOST

III_IDPPUO_D_Lapac_odluka_o_donošenju