Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Lapac

Na temelju Zakon o prostornom uređenju  (NN 153/13) i Zaključka Načelnika općine Donji Lapac (Klasa: 350-02/14-01/8, Urbroj: 2125/07-01-15-01) od 11. ožujka 2015. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Lapac kao Nositelj izrade objavljuje:

JAVNU RASPRAVU 

o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Lapac

Poziv na Javnu raspravu možete pogledati na sljedećem linku:

Javna rasprava o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja općine Donji Lapac 

 

Prijedlog plana sa grafičkim prilozima, obveznim prilozima i odredbama možete pogledati na sljedećem linku:

Prijedlog plana za javnu objavu