JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu vježbenika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 100-01/19-01/52

URBROJ: 2125/07-03-19-01

Donji Lapac, 13.12.2019. godine.

Na temelju članka 19. stavak 1., članka 28,  članka 85 i članka 86, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18 – dalje u tekstu Zakon), privremeni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac, raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za prijem u službu vježbenika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, na određeno vrijeme u trajanju od 12. (dvanaest) mjeseci. – radi osposobljavanja za poslove Računovodstvenog referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Lapac – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12. mjeseci.

 

JAVNI  NATJEČAJ