JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKI NAČELNIK

 

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br. 125/11, 64/15 i 112/18), članka 47. Statuta Općine Donji Lapac („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 16/13, 21/14 i 05/19) i članka 6. Odluke o zakupu poslovnog prostora Općine Donji Lapac („Županijski glasnik“ Ličko- senjske županije br. 26/15) Načelnik Općine Donji Lapac, dana 01.07.2020 godine objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

JAVNI POZIV