Javni poziv za sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola u školskoj 2023./24. godini

Članak 1.

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava učenika sa prebivalištem na području Općine Donji Lapac, koji će u školskoj 2023./2024. godini, koristiti ovu povlasticu, a radi se o utvrđivanju broja korisnika i uspostavi evidencije istih.

Pravo na mjesečno sufinanciranje troškova prijevoza imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da je njihovo prebivalište ili boravište na području Općine Donji Lapac, tj. presliku osobne iskaznice,
 • da su redovno upisani u srednju školu na području Republike Hrvatske, odnosno potvrda o upisu u srednju školu,
 • da udaljenost od adrese u mjestu njihova prebivališta, odnosno boravišta do adrese u mjestu škole iznosi 20 i više kilometara,
 • da su roditelj/staratelj/skrbnik podmirili sve dospjele obveze prema Općini Donji.

Članak 2.

Mjesečno sufinanciranje troškova prijevoza učenika utvrđuje se na sljedeći način:

 1. na osnovu cijene jedne povratne autobusne (dnevne) karte, odnosno potvrde o cijeni vozne karte.
 2. kod drugog oblika prijevoza, osobni automobil i sl.- cijena jedne povratne autobusne (dnevne) karte, odnosno potvrde o cijeni vozne karte.
 3. ako učenik pohađa školu na području gdje nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza utvrđuje se u visini cijene povratne autobusne dnevne karte s približno jednakom udaljenosti na kojima je organiziran prijevoz ili ako učenik od mjesta školovanja do mjesta prebivališta presjeda odnosno mijenja prijevoz potrebno je dostaviti povratnu autobusnu (dnevnu) kartu za kompletnu udaljenost. Iznos sufinanciranja pod točkama a), b) i c) ovoga članka sufinancira se od strane Općine Donji Lapac u cijelosti, odnosno u 100% iznosu. Ako je u mjesecu broj nastavnih dana deset ili manje, općinske subvencije se umanjuju za 50%. Za mjesec srpanj i kolovoz cijena povratne autobusne karte se ne financira.

Članak 3.

Pozivaju se učenici koji udovoljavaju uvjetima iz članka 1. stavak 2. ovog Javnog poziva da dostave slijedeću dokumentaciju:

 1. Popunjeni Obrazac Prijave podnositelja zahtjeva koji se može preuzeti na službenoj internetskoj stranici Općine Donji Lapac – www.donjilapac.hr
 2. preslika osobne iskaznice učenika,
 3. preslika osobne iskaznice jednog roditelja/staratelja/skrbnika
 4. preslika računa na kojeg će se vršiti isplata učenika ili roditelja učenika, sa jasno čitljivim IBAN-om,
 5. potvrda škole o upisu (original),
 6. dokaz o nastalom trošku (preslika računa prijevoznika, odnsono potvrda o cijeni vozne karte)
 7. Potvrda da roditelj/staratelj/skrbnik nema dugovanja prema Općini Donji Lapac.

Članak 4.

Traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti osobno ili poštom preporučeno do zaključno 04.10.2023. godine na adresu: Općina Donji Lapac, Trg Nikole Tesle br. 6, 53250 Donji Lapac, s naznakom „Dokumentacija za sufinanciranje prijevoza učenika u školskoj godini 2023./2024.“

Članak 5.

Sve dodatne informacije i obavijesti o provedbi postupka za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza mogu se dobiti na adresi: Općina Donji Lapac, Trg Nikole Tesle br. 6, 53250 Donji Lapac ili na broj telefona: 053/765-037; 053/765-309, odnosno na E- mail: financije@donjilapac.hr

OPĆINSKI NAČELNIK
Ilija Obradović, dipl.ing.