Javni uvid u nacrt Strategije razvoja turizma Općine Donji Lapac za razdoblje 2018.-2022. godine

REPUBLIKA  HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
Jedinstveni upravni odjel
 

Javni uvid u nacrt Strategije razvoja turizma Općine Donji Lapac za razdoblje 2018.-2022. godine

 

Na temelju članka 11. Zakona o pravu  na pristup informacijama (NN  broj  25/13  i 85/15) Općina Donji  Lapac započinje postupak  savjetovanja  sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga  Strategije razvoja turizma  Općine Donji Lapac za razdoblje 2018.-2022.godine, te stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 25. veljače 2020. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt  Strategije.

 

Javni uvid

Strategija razvoja turizma Općine Donji Lapac za razdoblje 2018.-2022. godine

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju