Javni uvid

Općina Donji Lapac stavlja “PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE Općine Donji Lapac, 2022. god. “ na Javni uvid u trajanju od 15 dana.

Javni uvid trajat će od 23.11.2022. godine do 08.12.2022. godine.

Zainteresirana javnost svoje prijedloge, stavove i interese u vezi Plana djelovanja civilne zaštite općine Donji Lapac može uputiti na mail: opcina-donji-lapac@gs.htnet.hr ili osobno u prostrijama Općine Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 6, 53250 Donji Lapac.

Općina Donji Lapac
Jedinstveni upravni odjel