Jednostavna nabava za izradu Idejnog i Glavnog projekta za pročistač otpadnih voda Donji Lapac

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI LAPAC

 

Općina Donji Lapac započela je postupak jednostavne nabave za IZRADU IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA ZA PROČISTAČ OTPADNIH VODA DONJI LAPAC. Pozivi za dostavu ponuda upućeni su na adresu tri odabrana ponuditelja.