Jednostavna nabava za radove na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Gajine

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI LAPAC

 

Općina Donji Lapac započela je postupak jednostavne nabave za radove na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Gajine. Pozivi za dostavu ponuda upućeni su na adresu tri odabrana ponuditelja.