Konačni rezultati izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE DONJI LAPAC

 

Odluka o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Donji Lapac

 

Odluka