LAG Lika – Prikupljanje projektnih ideja

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA LIKA
Budačka 12, 53000 Gospić
+385 (0)53 658 468
www.lag-lika.hr
www.integralika2020.com

 

Lokalna akcijska grupa Lika započela je s izradom Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014. – 2020. Jedna od aktivnosti u izradi dokumenta je prikupljanje projektnih ideja s ciljem uspostavljanja baze projekata te izrade Akcijskog plana provedbe Lokalne razvojne strategije.

 

Izuzetno nam je bitno prikupiti projektne ideje korisnika sa područja LAG-a kako bi pravilno planirali sredstva koje kroz natječaje možemo dodjeljivati krajnjim korisnicima na području LAG-a LIKA. Krajnji ishod natječaja ovisi o usklađenosti projektnih prijedloga s uvjetima i kriterijima natječaja, kvaliteti projektnih prijedloga te konkurenciji. Prednost financiranja projekata kroz Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a LIKA u odnosu na financiranje kroz nacionalni natječaj je prije svega u manjoj konkurenciji, naime kroz Lokalnu razvojnu strategiju se mogu financirati samo projekti koji se provode na području LAG-a, te čiji su prijavitelji registrirani, odnosno imaju prebivalište na području LAG-a. Projektne ideje moraju biti u skladu s odabranim Mjerama Programom ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. Popis tih Mjera nalazi se u privitku. 

Dostavljeni projektni prijedlozi su isključivo informativne prirode i služe za potrebe izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014. – 2020.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 2. veljače 2016.

Brošura – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Popis mjera

Anketni upitnik – Planinarska drustva LAG LIKA

Obrazac prijedloga projekta – suradnja LAG LIKA

Obrazac prijedloga projekta – sumarstvo LAG LIKA

Obrazac prijedloga projekta – poljoprivreda LAG LIKA

Obrazac prijedloga projekta – infrastruktura LAG LIKA