Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Donji Lapac

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI LAPAC

 

Načelnik Općine Donji Lapac, dana 10.10.2018. godine raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Donji Lapac, na adresi Trg Nikole Tesle 11. 

Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuđača na temelju pismenih ponuda predanih u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o provođenju natječajnog postupka u dnevnom tisku i to u zatvorenoj koverti, putem pošte, preporučeno, ili osobno na adresu Općina Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 6, 53250 Donji Lapac, s naznakom „ ZA NATJEČAJ- ADRESA POSLOVNOG PROSTORA“ i to zaključno do 22.10.2018. godine u 24,00 sati.

 

Natječaj možete pogledati na sljedećoj poveznici:

Natječaj za davanje u zakup