Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI LAPAC
Jedinstveni upravni odjel

  

 OBAVIJEST o početku postupka jednostavne nabave

Obaviještavamo Vas da je dana 25.05.2020. godine započet postupak jednostavne nabave za predmet nabave Modernizacija nerazvrstane ceste Bujadnice III.

Evidencijski broj nabave: JN 20/2020.

Predmet nabave: Modernizacija nerazvrstane ceste Bujadnice III.

Dokumentacija za nadmetanje poslana je na adrese 3 (tri) gospodarska subjekta.