OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua

Za radna mjesta:

  1. Tehničar za održavanje- Domar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Testiranje kandidata koji su udovoljili formalnim uvjetima natječaja održat će se u prostorijama Općine Donji Lapac na adresi Trg Nikole Tesle 6, Donji Lapac i to:

  • dana 28. lipnja 2024. godine (PETAK) u 10:00 sati

Objavom ovog poziva na web stranici Općine Donji Lapac www.donjilapac.hr i oglasnoj ploči kandidati se smatraju obaviještenim o pozivu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

OPĆINA DONJI LAPAC
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA