Obavijest – NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA

OPĆINA DONJI LAPAC

Općinski načelnik

 

Klasa: 350-01/14-01/62

Ur. broj: 2125/07-03-14-01

Donji Lapac:27.11.2014 g.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Donji Lapac («Županijski glasnik» Ličko-senjske županije broj: 16/13 i 21/14 i čl. 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadu , Općinski načelnik općine Donji Lapac, dana 27. 11. 2014 godine :

 

OBJAVLJUJE

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE

DONJI LAPAC ZA RAZDOBLJE

2014.g – 2020. g

Općina Donji Lapac objavljuje Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Donji Lapac za razdoblje

 2014.g – 2020. g radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

Općina Donji Lapac izradila je  u suradnji s ovlaštenim tvrtkom Hudec Plan d.o.o.  nacrt Plan gospodarenja otpadom  Općine Donji Lapac za razdoblje 2014.g – 2020. g., 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Donji Lapac za razdoblje 2014.g – 2020. g dobio je 24. studenog 2014 g. Prethodnu Suglasnost Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije (KLASA: 351-04/14-01/33; URBROJ:2125/1-08-14-02).

Javnost može svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe iznijeti  pismeno u knjigu, u službenim prostorijama Općine Donji Lapac, Trg. Nikole Tesle 6, u periodu od 27.11. 2014.g – 27.12.2014.g svakim radnim danom u vremenu od 10,00 sati do 13,00 sati .

 

Općinski  Načelnik

 

     Ilija Obradović, dipl.ing.